Terug naar alle soorten.

Levendbarende hagedis (Zootoca vivipara)

Soort
De Levendbarende hagedis is algemener dan de Zandhagedis.

Waarnemingen
De verspreidingskaart is gebaseerd op waarnemingen van G.A.H. Prins.

Verspreiding
De levendbarende hagedis is wijder verbreid dan de zandhagedis. De levendbarende hagedis komt niet alleen voor op heidevelden, maar ook langs bospaden en in open bospercelen.Ecologie
De Levendbarende hagedis is levendbarend zoals de naam al aangeeft. De hagedis legt geen eieren, maar krijgt jongen, die worden in augustus geboren. Ze zijn klein en zwartig van kleur.Bijzonderheden
De levendbarende hagedis komt onder meer talrijk voor in vegetaties met Pijpestrootje. Dit is vaak een van nature voorkomende vegetatie. Bij beheerders bestaat vaak het idee dat gras in heidevegetaties niet thuis hoort. Dit is een grote denkfout. Juist de vergraste delen kunnen heel rijk zijn aan reptielen. Dus niet plaggen omdat er gras is, maar plaggen als er geen reptielen zijn!

De soort staat weliswaar niet op de Rode Lijst, maar de trend is de laatste jaren ook afnemend. Maakt dus wel kans om op de Rode Lijst te komen.

Als een Klapekster met een hagedis als prooi wordt gezien is dit vaak een levendbarende hagedis. Ze zijn al vroeg in het voorjaar actief.

Uw browser ondersteunt geen Google Maps, of uw JavaScript staat uit.