Terug naar alle soorten.

Alpenwatersalamander (Ichthyosaura alpestris)

SoortWaarnemingen
Op de NO Veluwe is één waarneming bekend door gerichte inventarisatie.

Verspreiding
Eénmaal is een Alpenwatersalamander gevonden onder een stuk dood hout op de rand van de leemkuil Putterkoppel. De Alpenwatersalamander komt spaarzaam voor op de Veluwe (o.a. Staverden). De vindplaats in Gortel was nog niet bekend. Verder komt de soort met name in Zuid-Nederland voor.

Ecologie
De soort is onder meer ook bekend van betonnen veedrinkbakken en karrensporen in bos. De soort is minder kritisch en het gaat op zich goed met deze soort (bijvoorbeeld geen status op Rode Lijst).

Bijzonderheden
Soms wordt erop gezinspeeld dat de soort op de Veluwe is geïntroduceerd. Het lijkt mij echter net zo waarschijnlijk dat de soort zich verbreidt op eigen kracht. Is van een populatie sprake of staat deze waarneming voorlopig op zichzelf? Verder onderzoek is nodig om deze vraag te beantwoorden.

Geen kaart beschikbaar.