Terug naar alle soorten.

Rugstreeppad (Bufo calamita)

Soort
De rugstreeppad is herkenbaar aan de rugstreep. Het is een kleine paddensoort met een kenmerkende en verdragende roep.

Waarnemingen
Het aantal waarnemingen van de rugstreeppad is heel klein. De pad kan worden opgemerkt tijdens het tellen van nachtzwaluwen of kwartelkoningen, op warme avonden in het voorjaar of zomer. De verspreidingskaart is gebaseerd op waarnemingen van G.A.H. Prins en nog niet volledig.

Verspreiding
De soort komt na 2000 nog voor in o.a. het ASK Doornspijkse heide, ASK Oldebroekse heide, het Wisselse veen, de Tongerense heide en in enkele heidevelden van Kroondomein Het Loo.

Ecologie
De rugstreeppad is een pioniersoort. De rugstreeppad heeft belang bij kale (zand)grond. De soort heeft belang bij dynamiek, bijvoorbeeld door de aanleg van natuurontwikkeling, het schonen van vennen, het aanleggen van waterputten. De rugstreeppad staat er om bekend als pioniersoort dergelijke geschikte biotopen te ontdekken. Op de Veluwe zijn de populaties inmiddels zo klein en versnipperd dat het ontdekken van nieuwe geschikt leefgebied onmogelijk is geworden.

Bijzonderheden
De rugstreeppad is bijna overal op de NO-Veluwe verdwenen. Langs de IJssel en in het gebied tussen Veluwe en IJssel is de rugstreeppad de afgelopen vijftien jaar niet meer gezien of gehoord.

Uw browser ondersteunt geen Google Maps, of uw JavaScript staat uit.