Terug naar het overzicht

Beide diagrammen tonen de ontwikkeling van het aantal bezette roekennesten in de tijd.

Deze lijngrafiek toont duidelijk het aantal bezette nesten in elke afzonderlijke kolonie. In het diagram is voor elke kolonie een aparte lijn getekend. In de legenda staan de kolonies gesorteerd van groot naar klein. Uit de lijnen spreekt duidelijk wat op enig moment de grootste kolonies zijn.

Het diagram toont duidelijk dat in Heerde de kolonies aan de Oldenkampseweg en het Van Meurspark decennialang de grootste kolonies zijn geweest. Die positie is sinds 2010 overgenomen door de kolonies in het Centrum van Heerde en het Sportpark Molenbeek. Er zijn de afgelopen jaren meerdere kleine kolonies ontstaan.

Dit gestapelde staafdiagram toont vooral duidelijk het aantal bezette nesten per jaar. In het diagram is voor elke kolonie een aparte staaf getekend. In de legenda staan de kolonies gesorteerd op jaar van ontstaan (recente kolonie bovenaan). Uit de hoogte van de staven blijkt voor duidelijk hoe het totaal aan roekenkolonies zich in de tijd ontwikkelt.

De grafiek toont duidelijk dat het aantal roeken gegroeid is van 46 nesten in 1985 tot maar liefst 199 nesten in 1999. Daarna is het aantal nesten weer gedaald tot 112 in 2011. Daarna volgde weer een lichte groei tot 143 nesten in 2013. De trend is vergelijkbaar met de landelijke trend, waar het aantal nesten in de periode 2002-2011 met 25% is gedaald.