Terug naar het overzicht
Het Sportpark Molenbeek ligt aan de noordkant van Heerde tussen de Veldweg en de 1e Hoornerveenseweg. De sportvelden (voetbal en atletiek) worden omzoomd door indrukwekkende bomenrijen. Vooral in de bomenrij langs de Veldweg broeden de roeken. Enkele losse nesten die zich bevinden in een bosje naast de accommodatie van de postduivenvereniging worden ook tot deze kolonie gerekend.

Van Sportpark Molenbeek is een incidenteel voorkomen bekend uit 1986 toen hier zeven nesten aanwezig waren. Daarna heeft het tot 2000 geduurd voordat zich opnieuw vier paar roeken vestigden. Sindsdien is het aantal bezette nesten op deze locatie gegroeid. In 2010 waren hier 15 nesten aanwezig. Na de kap van de bomen in het Van Meurspark is deze kolonie gegroeid van 26 (2011), naar 36 (2012) en 43 nesten in 2013.
Sportpark Molenbeek, Heerde