Terug naar het overzicht
Ter hoogte van de Oenerweg 115 in Epe bevond zich jarenlang een kolonie. De kolonie zat in een opgaand loofbos, pal ten westen van het Apeldoorns kanaal. In 1995 werden hier 13 nesten geteld. Dit aantal liep op tot 43 in 1999. Daarna liep het aantal wat terug tot 18 nesten in 2006 en groeide weer tot 33 nesten in 2008. Daarna liep het aantal bezette nesten sterk terug tot 19 in 2010 en 9 nesten in 2011. Vanaf 2012 broeden hier geen roeken meer. Het is niet duidelijk wat hiervan de oorzaak is. In de jaren dat het aantal van deze kolonie sterk afnam, vestigden zich roeken in meerdere nieuwe kolonies rond Oene (deze kolonies zijn nog niet allemaal beschreven).
Oenerweg, Epe