Terug naar het overzicht
In het populierenbos aan de Plakkenweg zijn in 2011 twee paren roeken neergestreken en hebben daar een nest gebouwd. In 2012 is het aantal broedparen gegroeid naar vijf. Waarschijnlijk is deze nieuw-vestiging het gevolg van de bomenkap in het Van Meurspark.

In 2013 was er al geen spoor meer te bekennen van roeken, er waren zelfs geen oude nesten meer. Het bestaan van deze kolonie is dus van korte duur geweest. Overigens staat het populierenbos op de nominatie te verdwijnen voor de aanleg van de hoogwatergeul 'Veessen-Wapenveld'.
Bos aan de Plakkenweg, Heerde