Terug naar het overzicht
De kolonie van Centrum Heerde is een diffuse kolonie waarvan de nesten wijd verspreid zitten. Een handvol nesten zit in een bomengroep aan de Roggeweg, dit is buiten het eigenlijke centrum van Heerde, maar wel in het dorp. Het merendeel van de nesten zit echt in het centrum. Een concentratie nesten bevindt zich in tuinen tussen de Stationsweg en de J.A. te Nuijlstraat. De nesten zitten hier in een verscheidenheid aan boomsoorten en zijn niet makkelijk te tellen, waardoor er wel een enkele gemist kan zijn. Verder zitten er enkele concentraties nesten in een tuin aan de Brinklaan en in verspreide bomen langs de Dorpsstraat.

De nesten van de kolonie Centrum Heerde bevinden zich allemaal hemelsbreed geen 400-500 meter ten noorden of ten westen van het Van Meurspark van waaruit de kolonie Centrum is ontstaan. Het aantal nesten is gegroeid van 30 bezette nesten in 2011, via 43 nesten in 2012 en 56 nesten in 2013. Hiermee is deze kolonie in 2013 de grootste roekenkolonie van Heerde geworden.
Centrum Heerde