Terug naar het overzicht
In een boomgaard in Veessen heeft zich in 2010 een kleine roekenkolonie gevestigd met zes nesten, in 2011 waren dit er acht en in 2012 zeven. Het ontstaan van deze kolonie kan verband houden met de bomenkap in het Van Meurspark in Heerde. In 2013 is van roeken geen spoor meer te bekennen. Er staan in dit deel van het dorp ook nauwelijks geschikte bomen om in te broeden. Deze kolonie heeft dus niet lang bestaan.
Veessen (tuin Rakhorst)