Terug naar het overzicht
De roekenkolonie in het Van Meurspark is decennialang één van de twee grootste kolonies van Heerde geweest. In topjaren zoals 1988 en 1998 waren hier respectievelijk 84 en 78 nesten geteld. Gemiddeld omvatte de kolonie zo'n 50 nesten. Vanaf 2005 liep het aantal licht terug tot 35 nesten in 2010.

Dat is ook het jaar waarin de gemeente Heerde besloot alle 173 zomereiken van het park in één klap te verjongen. De bomen waren pas 130 jaar oud, maar werden wel als kaprijp beschouwd. Voor een zestal bomen werd geen ontheffing F&F-wet verleend vanwege de aanwezigheid van roekennesten. Al in de zomer is met de vellingen begonnen. In december 2010 is de aanplant van 292 nieuwe zomereiken voltooid.

Er staan in dit park achter het gemeentehuis nog steeds oude, hoge bomen. Voor de roeken was deze aantasting van het broedbiotoop voldoende aanleiding om op deze broedplaats niet terug te keren. Hier zitten gen roeken meer. De roeken hebben zich in 2011 verspreid naar een bestaande en meerdere, kleine nieuwe kolonies. De nieuwe kolonies liggen zowel in het centrum van Heerde als buiten het dorp bij Veessen en Vorchten. Geconcludeerd kan worden dat de totale roekenpopulatie in Heerde niet te lijden heeft gehad van het herstel van het park. Het heeft 'slechts' tot verhuizing geleid van de roeken.
Van Meurspark, Heerde