Roek in Epe en Heerde
In de gemeenten Epe en Heerde komt verspreid een aantal roekenkolonies voor. Grote kolonies bevinden zich in Heerde en Vaassen, kleinere kolonies zijn er (geweest) in Epe, Oene, Veessen en Vorchten. De stand van de roek is jarenlang gevolgd door individuele leden van de vogelwerkgroep van de KNNV Epe-Heerde, met name F. Bosch, R.H. Heideveld, M.R. Langevoort en G.A.H. Prins. Deze gegevens worden verzameld in het kader van het Sovon-telproject Kolonievogels.

Het hier gegeven overzicht van roekenkolonies is niet helemaal compleet. De roekenkolonies van Vaassen staan nog niet vermeld. Ook van enkele oude kolonies zijn de gegevens nog niet beschikbaar. Zo broedden er vroeger een korte tijd roeken op het Landgoed Bonenburg in Heerde. Deze gegevens worden bij gelegenheid toegevoegd aan de hier gepresenteerde gegevens.

Per kolonie is er een beschrijving gemaakt van de locatie van de kolonie en de ontwikkeling van het aantal bezette nesten in de loop van de jaren.

Roek in Nederland
In Nederland wordt naar schatting meer dan 90% van de roekenkolonies jaarlijks geteld. In 2011 werd van 893 bezette kolonies het aantal nesten doorgegeven. In 2011 is het aantal roeken in Nederland geschat op 48.000-51.000 broedparen (op basis van een telling van meer dan 44.656 nesten). De trend vanaf 1990 tot 2011 laat een toename zien, over de periode 2002-2011 bekeken is er sprake van een daling van het aantal broedende roeken. Het jaar 2002 was een topjaar met 66.000 paren en sinds dat jaar is de stand met een kwart gekrompen. Landelijk gezien broedt 24% van de roeken in Gelderland (Boele e.a. 2013).

Bron landelijke gegevens: Boele A., Van Bruggen J., va n Dijk A.J., Hustings F., Vergeer J.W., Ballering L. & Plate C.L. 2013. Broedvogels in Nederland in 2011. Sovon-rapport 2013/01. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

De kolonies in Epe-Heerde
Alle kolonies in één diagram.

Bos aan de Plakkenweg, Heerde
Centrum Heerde
Houtweg, Oene
Oenerweg, Epe
Oldekampseweg, Heerde
Sportpark Molenbeek, Heerde
Sportveld Deventerweg, Oene
Van Meurspark, Heerde
Veessen (tuin Rakhorst)