Warning: Use of undefined constant UPLOAD_PATH - assumed 'UPLOAD_PATH' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/p17034/domains/vogelsvandeveluwe.nl/public_html/app/nieuws.php on line 4

Warning: Use of undefined constant IMG_EXTENSION - assumed 'IMG_EXTENSION' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/p17034/domains/vogelsvandeveluwe.nl/public_html/app/nieuws.php on line 5
Nieuwste berichten

Kramsvogel sneeuwrush

24-01-2015 21:41:00
In de afgelopen nacht, van 23 op 24 januari 2015, is er na wat ijzel een aantal centimeters sneeuw gevallen. De hele omgeving van Epe en Heerde is egaal wit. Er is ook een gedeeltelijke ijsbedekking. Toevallig vandaag gepland om de jaarlijkse roofvogelwintertelling uit te voeren in de omgeving van Wijnbergen, Vemde, Oene en Zuuk. Zeer opvallend zijn de kramsvogels die de hele ochtend door in zuidwestelijke richting overtrekken. In groepjes van 30-150 vogels tegelijk gaat dit enige uren zo door. In totaal vliegen er waarschijnlijk wel enige duizenden kramsvogels over 'Epe' heen in de loop van de ochtend! Een echte sneeuwrush! Zo'n sneeuwrush was er ook in januari 2010. Aan het einde van de ochtend smelt de meeste sneeuw weg doordat de zon aan kracht wint. Her en der fourageren groepjes Kramsvogels. Bij Wijnbergen een grote groep van wel 350.

Andere leuke waarnemingen onder meer Sijs, Putter, Dodaars, Grote gele kwikstaart en... verspreid vier mannetjes Brilduiker. Zijn dit de lokale broedvogels? Dankzij de sneeuwbedekking tekenden drie Groene spechten zich duidelijk af, één zelfs in de berm van de oprit van de snelweg A50!
Kramsvogel sneeuwrush

Rudi Heideveld PTT 17 jaar

03-01-2015 00:43:00
Al 17 keer geteld! De vogelwerkgroep van de KNNV Epe-Heerde geeft op zondag 21 december 2014 voor het 17e achtereenvolgende jaar haar punt-transecttelling (PTT) van de route Epe-Heerde uitgevoerd. Aansluitend hebben de vogelaars een stamppottenbuffet genuttigd in het restaurant De Brug in Hoorn. Deze telling is vernoemd naar de op 3 januari 2013 overleden Rudi Heideveld, die deze vogeltelling altijd organiseerde.

De punt-transecttelling is een landelijke vogeltelling waarbij volgens een standaardmethode van SOVON op twintig verschillende plaatsen in het landschap (samen één route) steeds gedurende vijf minuten vogels geteld worden. De telling wordt in Nederland op meer dan 400 routes uitgevoerd. De KNNV Epe-Heerde telt al sinds 1998 in de tweede helft van december de route "Epe-Heerde". De telpunten liggen verspreid van Wapenveld tot Vaassen en van Veluwe tot de IJssel. De telling draagt bij aan het inzicht in de ontwikkeling van overwinterende vogels in Nederland.

In de loop van 17 jaar zijn in totaal 108 vogelsoorten waargenomen met ruim 150.000 vogels. Per jaar zijn dit gemiddeld 62 soorten met bijna 9.000 vogels. Dit toont aan dat Epe en Heerde vogelrijk zijn!

De meest talrijke vogelsoorten zijn overwinteraars uit het hoge noorden zoals kolgans, smient en grauwe gans. Andere redelijk algemene soorten zijn kievit, kokmeeuw, spreeuw, meerkoet en houtduif.

Hoogtepunten uit de tellingen van de afgelopen jaren zijn onder meer roodhalsfuut, zeearend, baardman, klapekster, ijsvogel en kruisbek. De opmars van de grote zilverreiger komt ook in de telling tot uiting. Een vogel die tegenwoordig niet meer in onze buurt overwintert is de bonte kraai.
Rudi Heideveld PTT 17 jaar

Trekweg nog in gebruik!

02-11-2014 00:00:00
Vandaag (2 november 2014) is er weer vogeltrek geteld in Gortel bij Epe. Wat zangvogels betreft stelde de trek niet veel voor, althans voor zover de trek zichtbaar is.... Met helder zonnig weer kunnen de vogels hoog vliegen. Top 5:
1. vink: 715
2. spreeuw: 703
3. houtduif: 239
4. kievit: 167
5. grauwe gans: 139

In totaal kwamen er 2.919 vogels over van 35 soorten (nog niet gek). De houtduiven zijn een afspiegeling (<1%) van de sterke trek die zich in het oosten van Nederland afspeelt.

Het eerste uur leverde al vijf sperwers op: een voorbode voor een goede roofvogeltrek!? En inderdaad. Vandaag passeerden 97 buizerds en 55 sperwers de telpost! Deze enorme trek van buizerd was precies drie dagen nadat in Falsterbo op één dag 6.067 buizerds Zweden hebben verlaten. De buizerds vlogen bijna allemaal solitair op eigen kracht tegen de wind in, maar af en toe was er wat thermiek die buizerds in een kolom bij elkaar bracht. In Gortel passeerden vandaag ook nog een smelleken, twee slechtvalken en een blauwe kiekendief.

In 1939 publiceerden W.H. van Dobben en D. Hoos in de uitgave 'Vogeltrek en vinkenbaan' (NJN, Wageningen) een kaartje. Gortel ligt hierop midden in een (gestuwde) trekweg van vogels, onder het toen nog niet ingepolderde IJsselmeer door. Het lijkt er op dat deze trekweg nog steeds functioneert! En hoe!!!
Trekweg nog in gebruik!

Aalscholvers en nog meer!

31-10-2014 22:34:00
Er was vandaag (31 oktober 2014) een zeer sterke vogeltrek boven de heide van de Gortelsche berg in Gortel bij Epe. In verschillende kleine groepjes passeerden in totaal 109 aalscholvers. Geen alledaags beeld voor een heideveld op de Veluwe. Top 5:
1. koperwiek: 2574
2. vink: 1654
3. kramsvogel: 1178
4. spreeuw: 551
5. grauwe gans: 408

De veldleeuwerik kwam met 400 niet verder dan zesde plaats. Opvallend was de influx van kramsvogel, net als overal in Nederland. Die zijn net 1-2 dagen in Nederland! Totaal 7801 vogels van 39 soorten. Niet gek voor deze telpost!

Roofvogels deden het ook goed. Buizerd (48), sperwer (27), bruine kiekendief (3) en maar liefst vier blauwe kiekendieven.
Wordt vervolgd.
Aalscholvers en nog meer!

Sperwer zuidwest 26

26-10-2014 16:34:00
Vandaag (26 oktober 2014) hebben vier vogelaars op de heide in Gortel vogeltrek geteld. Het voorspelde weer kwam uit: een lichte ZZW-wind, kracht 2-3, volledig bewolkt en droog. De bewolking zat hoog, de vogels vaak ook. De zon heeft zich net niet laten zien.

De vogeltrek was redelijk goed, maar iets minder goed dan een week geleden. Top 5:
1. vink 1755
2. spreeuw 782
3. veldleeuwerik 569
4. houtduif 192
5. koperwiek 167

In totaal 33 soorten op trek met 4.172 vogels totaal. Veel verrassingen waren er niet. O.a. 13 boomleeuweriken, 1 appelvink, 55 kneu, 22 rietgors. Het was toch de moeite waard. Er zijn weinig lijsters op trek.

Aan roofvogels 1 torenvalk tamelijk vroeg op pad. Later in de ochtend begonnen de sperwers te vliegen. In totaal 26 merendeels naar het zuidwesten. Er was geen thermiek, toch rond het middaguur in totaal 10 buizerds 'op eigen kracht' de Veluwe over.

Het redelijk goede weer bracht veel mensen op de been, ook vogelfotografen waarvan er twee op zoek waren naar de klapekster. Die liet zich vandaag niet zien.

Volgend weekend tellen we weer verder.
Sperwer zuidwest 26

Vogeltrek Gortel

19-10-2014 00:00:00
Hierbij een kort verslagje van het vogeltrek tellen van vandaag, zondag 19-10-2014, in Gortel.

Hedenochtend (19 oktober 2014) hebben zeven vogelaars zich verzameld op de heide bij de Gortelse berg. Aanwezig waren André, Adrie, Bauke, Frans, Jan, Matthijs en Gert. De eersten van ons waren al om 7:30 uur present! Toen was er ook al trek, hoewel nog niet goed zichtbaar.
Volgens Frans waren er dit keer geen vleermuizen waar te nemen op de batdetector.

Het was mooi helder weer, hoge bewolking, wat zon en temperatuur oplopend vanaf 17 graden.
Zeer warm voor de tijd van het jaar, je verwacht nu nog geen 'wintervogels'.

De sterkste trek werd direct al bereikt in het tweede officiële kwartier van 8:00-8:15 met ruim 600 vogels (2.500 per uur). Dit was het beste kwartier voor de vink, daarna kwamen wat groepjes spreeuwen en daarna een piek veldleeuweriken.
Door de behoorlijk sterke zuidwestenwind vlogen vooral de veldleeuweriken soms erg laag over.
Kort na 9:00 uur was er nog een opleving, vooral met veldleeuweriken, waarna de trek afzwakte.
Tegen 12:00 uur vlogen minder dan 800 vogels per uur over. Nog aardig wat overigens. Na 12:00 uur was het gedaan maar er is doorgeteld tot 14:00 uur, goed voor nog 120 vogels.

In totaal hebben we 5.794 vogels als trekvogel genoteerd, goed voor 38 soorten. De top 10 is:
1. vink: 2764
2. veldleeuwerik; 1145
3. spreeuw: 649
4. graspieper: 339
5. koperwiek: 303
6. kauw: 133
7. kneu: 93
8. grauwe gans: 64
9. houtduif: 57
10. rietgors: 50 (heel aardig)

Andere leuke soorten met lagere aantallen o.a. watersnip (1), boomleeuwerik (10), kruisbek (8), grote bonte specht (2), ringmus (1) en enkele goudvinken en appelvinken. Erg leuk zijn altijd de grote gele kwikstaarten (4), waarvan eenmaal twee tegelijk. 'Topsoort' was een ijsgors. Om deze goed te kunnen horen moest wel even 'stilte worden afgedwongen....'. Het wordt snel rumoerig met veel mensen op de telpost en dan hoor je de vogels niet meer goed. En aan zo'n ijsgors is verder weinig te zien dus die moet wel op geluid vastgesteld worden, wat lukte. Kramsvogels en keep zijn er nauwelijks geteld. Ook andere vinken zoals putter, groenling ook maar enkele. Ook passeerden 'de laatste' witte kwikstaarten (11).

Aan roofvogels was er niet veel, totaal 9 sperwers en zes buizerds. Pas aan het einde van de ochtend was er wat thermiek, het waaide verder nogal. Aan het einde van de ochtend kwam de bewolking opzetten, die er ook nogal dreigend uitzag in de verte. Het is droog gebleven.

Landelijk was er op plaatsen met stuwing aardige vinkentrek, tienduizenden langs de kust en in de polder. Verder was het tamelijk rustig. Onze tellijst van vandaag misstaat niet afgezet tegen die van vele andere trektelposten (www.trektellen.nl). Met name hebben we relatief veel veldleeuweriken
gezien. Je vraagt je dan wel af waar ze vandaan komen...

Aan 'plaatsvogels' verder nog twee raven de gehele dag aanwezig, en in het bos de zwarte specht, in de bosrand een groene specht. Op de heide nog een enkele roodborsttapuit. En jawel, de klapekster present op de vast stek. Verder zagen we nog enkele atalanta's en een reebok.

En het was druk met fietsers, wandelaars en wat paarden (met berijders). Mensen die zich afvragen wat we doen zonder het te vragen, of ze vragen of we wat zeldzaams zien, of we wild spotten of naar ufo's kijken (ja, dus). Mensen die zichzelf introduceren als een vreemde vogel, zelfs mensen die ook iets van vogels weten. Twee kleine meisjes riepen >50 meter verderop tegen hun ouders nog een keertje 'een slang!!, een slang!!!', maar ja, geen tijd: trektellen gaat nu voor.
Vogeltrek Gortel

Roofvogelwintertelling 2014

09-02-2014 17:47:00
De resultaten van de roofvogelwintertelling 2014 zijn bekend. Alle tellers hebben hun bijdrage geleverd aan de inmiddels 14e telling op rij. Op de vogelwerkgroepavond van 19 februari 2014 worden de resultaten gepresenteerd. Zie de agenda voor de aankondiging van deze KNNV-activiteit.
Roofvogelwintertelling 2014

Rudi Heideveld PTT

01-01-2014 21:21:00
Op 15 december 2013 is de jaarlijkse punt-transect-telling gehouden op route 956 Epe-Heerde. Deze telling is dit jaar voor het eerst vernoemd naar het op 3 januari 2013 overleden lid van onze vogelwerkgroep: Rudi Heideveld. De vier routes van elk vijf punten zijn door groepjes vogelaars van de vogelwerkgroep KNNV Epe-Heerde geteld. In totaal zijn 65 soorten vogels geteld met 13.718 vogels. De kolgans was met ruim 9.000 goed vertegenwoordigd, met name door één grote groep aan de Kerkdijk tussen Heerde en Veessen.

De vogelstand vertoont van jaar tot jaar kleine veranderingen. Opvallend goed scoorden t.o.v. eerdere jaren de fuut, grote bonte specht, boomklever en boomkruiper. De canadese gans en brandgans zijn duidelijk in opmars langs de IJssel. Nieuw voor de telling waren zeearend en blauwe kiekendief! Er waren opvallend veel vinkachtigen gezien met name vink, keep en sijs. Ook de invasie van de kruisbek ontgaat ons niet, deze werd op drie telpunten gespot.

Tijdens en na het tellen is het heel gezellig. De bijgaande foto illustreert hoe het er tijdens een vijf-minuten-telling aan toe gaat. Na het tellen was er voor de tellers en andere leden een heerlijk stamppottenbuffet bij restaurant De Brug in Hoorn/Heerde. Foto: A. Hottinga.
Rudi Heideveld PTT

Vogeltrek losgebarsten

19-10-2013 13:54:00
De afgelopen maand was er zo nu en dan al wat vogeltrek te bespeuren, o.a. veel kruisbekken en kolganzen. Afgelopen week werden er in Falsterbo record aantallen houtduiven en buizerds geteld. Hier op de Veluwe is vrijdagavond 18 oktober 2013 de vogeltrek echt losgebarsten! Bij volle maan is het altijd leuk om met een verrekijker of telescoop naar de maan te kijken. De een na de andere vogel vliegt door het beeld heen: kolganzen, grauwe ganzen, kieviten en veel koperwieken en zanglijsters. Ook overdag op zaterdag 19 oktober gaat de landtrek volop door. Bekijk de bijgaande grafiek en de website van www.trektellen.nl maar eens. En morgen vroeg op om zelf vogeltrek te tellen....!!!
Vogeltrek losgebarsten

Roofvogelwintertelling 2013

10-03-2013 18:55:00
De resultaten van de roofvogelwintertelling van januari 2013 zijn bekend. Op de vogelwerkgroepavond van 14 maart 2013 wordt er dieper op ingegaan. Zie de agenda voor tijd en plaats.
Geen afbeelding beschikbaar

Buizerd met als prooi een ...

23-01-2013 15:47:00
De winter houdt aan. In en rond de tuin worden meer en andere vogels gezien. Zo blijkt ook uit de tuinvogeltelling van afgelopen weekeinde.

Zo is ook in onze tuin (aan de rand van Epe) vandaag een bijzondere waarneming gedaan. Er vliegt opeens een buizerd van het tuinpad op. Dat is op zich al uniek. Maar de buizerd laat daarbij ook een prooi achter. Een vogel. En wel een die je hier met al dat sneeuw en ijs niet meer zou verwachten: een zanglijster. Ook bijzonder!
Buizerd met als prooi een ...

Poes aast op bijzondere vogel

20-01-2013 13:53:00
Na de tuinvogeltelling vandaag de roofvogelwintertelling voortgezet. Nu het gebied tussen de dorpenweg bij Emst en het Apeldoorns kanaal geteld. Wind oost kracht 4, -5 graden. Een handvol buizerds, een torenvalk, een blauwe reiger en een zilverreiger vormt de oogst. Er zijn meer vogelaars op pad zo te zien, allemaal op de fiets. Buizerds zitten met deze venijnige wind in de rug allemaal aan de westkant van bosjes zo te zien. De vogels hebben het niet makkelijk. De reigers en wilde eenden zijn teruggedrongen tot de sprengenbeken die nog wel open zijn. Bij 't Smallert foerageert een prachtig mannetje goudvink op de Gelderse roos. De sprengenbeken krijgen wat extra aandacht. Meermalen foerageert een roodborst in de spreng. Verderop vliegt plotseling een vogel op uit een greppel langs de tuin van een woonhuis. Om dertig meter verderop weer te landen. Bij de greppel gekomen blijkt er een poes te lopen die het heeft voorzien op deze … watersnip!
Geen afbeelding beschikbaar

Tuinvogeltelling 2013 met ...

20-01-2013 13:30:00
Het is nog niet eens helemaal licht en ik voer de vogels voor en achter het huis. Terwijl ik dit doe hoor ik al twee grote bonte spechten het voorjaar tegemoet roffelen. Hoe kan dat met deze koude?

Op 8.52 uur start de telling, de stopwatch gezet. De soorten stromen binnen: merel, ekster, roodborst, vink. Eén tel laat zich een appelvink zien, zonder iets te eten. Gewoon? Nee, pas de laatste week komt deze vogel voor het eerst in 14 jaar 's winters bij de voerplek. In de zomer broedt de appelvink in de straat, maar dit is bijzonder! Het gaat nog verder met heggemus, houtduif. Pas in de 14e minuut dient zich de pimpelmees aan. Daarna komen er geen soorten meer bij maar lopen de aantallen op. Vooral door de voortuin en achtertuin allebei in de gaten te houden. Gelukkig hoor ik verderop in de straat ook een Turkse tortel zingen. De zwarte kraai en kauw komen niet in de tuin, ze tellen niet mee. Het alarm gaat. De balans: negen soorten, 38 vogels. Snel invoeren op www.tuinvogeltelling.nl
Geen afbeelding beschikbaar

Blauw van de kiekendief

19-01-2013 21:25:00
Vandaag is de roofvogelwintertelling van de KNNV Epe-Heerde van start gegaan. De sneeuw stelt niet veel meer voor, de wegen zijn goed begaanbaar. de meeste sloten zijn dichtgevroren, maar de weteringen en het kanaal nog goeddeels open. Een snerpende koude oostenwind met een gevoelstemperatuur van min tien. En de vogels? Ten zuiden van Oene bij de weteringen en het Apeldoorns kanaal wat geteld. Weinig buizerds, nog minder blauwe reigers (3!), net zoveel grote zilverreigers, één havik en één torenvalk. Verrassend is het aantal van maar liefst drie blauwe kiekendievegges! Door de sneeuw zoeken allerlei vogels voedsel bij maiskuilen op boerenerven. O.a. enkele kepen en een twee grote groepen holenduiven (20 en 50). In het Apeldoorns kanaal en de weteringen een stuk of zeven dodaarzen. En alle kwelslootjes afgezocht. Dit leverde twee groepjes watersnippen op. Heel dichtbij. Prachtig om te zien. En wat past hun kleur goed bij die oerbruine slootjes! Verder nog twee groepen roeken, een grote groep sijzen en een groep putters. En dit was nog maar een deel van het totale telgebied. Dat wordt dus nog minstens één vogeltochtje deze week!
Geen afbeelding beschikbaar

Nieuwjaarswandeling

13-01-2013 20:57:00
De nieuwjaarswandeling van de KNNV Epe-Heerde was vandaag 13 januari 2013. Buiten vriest het 5 graden. 31 leden wandelen mee in en rond Kloosterbos Hulsbergen. Het hoog water is weer weg. Er wordt veel gepraat. Toch horen en zien we nog wat vogels. Wat te denken van putter, appelvink, buizerd en een ijsvogel. En we vinden plukresten/veren van een roofvogel. Een sperwer, maar dit keer dan zelf als prooi van een andere roofvogel. Ook een haas en een ree kruisen ons pad.
Geen afbeelding beschikbaar

Zwarte specht actief

13-01-2013 20:53:00
Het is 13 januari. Het vriest 5 graden. Maar nu de zon erbij schijnt is het voorjaar voor de zwarte specht aangebroken! Tijdens een kilometerhoktelling voor de vogelatlas in 't Soerel tussen Nunspeet en Epe (27-32-54) roept de zwarte specht voortdurend. De luide en verdragende roep klinkt vanuit een perceel oude beukenbomen. Hierin staan ook tenminste twee beuken met oude broedholten. Dat wordt dus een broedvogel. Wordt vervolgd.
Geen afbeelding beschikbaar

Ganzen langs de IJssel

06-01-2013 21:34:00
Er verblijven momenteel duizenden Kolganzen langs de IJssel tussen Deventer en Wapenveld. Ze zitten zowel binnendijks als in de IJssel-uiterwaarden die plas-dras zijn. Verschillende vogelaars van de KNNV Epe-Heerde zoeken met enige regelmaat naar ganzen met halsbanden. In het kader van wetenschappelijk onderzoek aan ganzenpopulaties worden Kolganzen van halsbanden voorzien. Met een verrekijker of telescoop zijn de codes door vogelaars af te lezen. Soms is daarvoor veel geduld nodig. De codes kunnen op www.geese.org worden ingevoerd. Zo krijg je als waarnemer de gehele levensloop te zien van de betreffende gans. Kolganzen worden geringd in Nederland en Rusland. Ook andere soorten ganzen zoals de Grauwe gans worden wel geringd, bijvoorbeeld in Zweden of Duitsland. Vandaag heb ik tijdens een tochtje langs de IJssel drie kolganzen afgelezen die ik hier zelf nog niet eerder heb gezien.

De kievitten, wulpen en bergeenden in de IJsseluiterwaarden suggereren dat het voorjaar aanbreekt...?
Geen afbeelding beschikbaar

Vogelatlas 27-52

05-01-2013 15:51:00
Vandaag bijdrage geleverd aan de vogelatlas door een kilometerhok van atlasblok 27-52 te tellen nabij Niersen. Dit is een gebied dat in de Veluws landschapzone van Kroondomein Het Loo ligt. Goudhaan en grote bonte specht zijn onbetwist de talrijkste (meest opvallende) vogels. Op de wildweiden leuke groepen geelgorzen van maar liefst elf en 14 vogels! Andere leuke soorten zijn groene specht, zwarte specht en houtsnip! Géén enkele merel, één roodborst, geen enkele houtduif.
Vogelatlas 27-52

Zingende zanglijster

05-01-2013 15:50:00
Nog maar net 2 januari 2013 en de eerste zanglijster zing er lustig op los! Dit komt door het zachte winterweer.
Geen afbeelding beschikbaar

Merel zoekt nestplaats

01-01-2013 13:34:00
Het is warm voor de tijd van het jaar. Ook de vogels valt dit op. Vandaag is het 1 januari 2013. Een vrouwtje Merel zit in de klimhortensia en is duidelijk op zoek naar een nestplaats!
Geen afbeelding beschikbaar

Vogelatlas gestart!

21-12-2012 14:51:00
Op 1 december 2012 is het project Vogelatlas gestart. In drie jaar tijd wordt geheel Nederland geïnventariseerd op vogels die in de winter en in het broedseizoen voorkomen. Er zijn vier telperioden per jaar, twee in de periode december-februari en nog twee in de periode april-juni.

Op zaterdag 15 december 2012 is gestart met inventarisatie bij De Haere en de Waschkolk. Dit leverde al gelijk raaf, klapekster, houtsnip en kruisbek op. Er is ook in de winter van alles te beleven in de bossen van de Veluwe.
Geen afbeelding beschikbaar

Goudvinken op kamperfoelie

21-12-2012 14:35:00
Het is winter. Vanochtend zat een paartje goudvink ingedroogde bessen van kamperfoelie te eten. Wat een mooi gezicht.
Geen afbeelding beschikbaar

Zingende vuurgoudhaan

18-04-2012 09:28:00
Vandaag, 18 april, zingt er een vuurgoudhaan in de tuin in Epe. De vuurgoudhaan is een zomervogel, die blijkbaar nu op trek is. Of blijft de vuurgoudhaan in de tuin broeden?
Zingende vuurgoudhaan

Zwartkop en Fitis terug!

07-04-2012 14:16:00
Het voorjaar breekt aan. Op 4 april in een tuin in Epe de zwartkop horen zingen. Een dag later, op 5 april, op dezelfde plaats de Fitis gehoord.
Ook vogels als Oeverzwaluw en Boerenzwaluw zijn al weer gezien bij de IJssel.
Zwartkop en Fitis terug!

Fazant in tuin

26-03-2012 13:47:00
Aan de rand van het dorp Epe vandaag een vrouwtje Fazant in de tuin foeragerend op de restanten van vogelwintervoer. Het is bijna 14 jaar geleden dat hier voor het laatst een Fazant is gezien!
Fazant in tuin

De Dellen 2008

10-09-2011 12:20:00
Vandaag zijn de broedvogelgegevens van De Dellen uit 2008 klaar voor presentatie op de website. In het kader van een SOVON-cursus broedvogels inventariseren zijn in 2008 drie proefvlakken op broedvogels geteld (120 ha). Met name de omgeving van het Erf van Daendels is erg vogelrijk, maar ook de heidevelden herbergen leuke soorten. Wat te denken van kwartel, boomvalk, kleine bonte specht, zwarte specht nachtzwaluw, wielewaal, geelgors, appelvink als broedvogel? Bij het Erf van Daendels is in 2010, twee jaar na het broedvogelonderzoek, een roepende middelste bonte specht gezien door Martin Jansen. Dit is een TOP-soort van oud bos. Het bos rondom het Erf van Daendels verdient daarom een terughoudend beheer als het gaat om kappen en verwijderen van dood hout.
De Dellen 2008

Nieuw: thema's!

31-08-2011 22:11:00
Vanaf vandaag worden alle broedvogelgegevens gelijk geanalyseerd aan de hand van acht thema's. Deze zijn:
- Aantal soorten
- Aantal territoria
- Holenbroeders
- Kwaliteit
- Natura 2000
- Rode Lijst
- Vogelgroepen
- Zeldzaamheid
Binnenkort wordt ook de uitleg bij de thema's compleet gemaakt. Neem nu al even een kijkje.
Zie Broedvogels > Thema's.
Nieuw: thema's!

Vuurgoudhaan op trek

23-08-2011 22:42:00
Midden augustus hoorde ik al weer de eerste vuurgoudhanen door de straat scharrelen. De trektijd is al weer begonnen voor deze vogel. Goed opletten dus!
Vuurgoudhaan op trek

Cannenburch 2002

17-08-2011 21:04:00
Vandaag zijn de broedvogelgegevens van de Cannenburch uit 2002 uitgewerkt en op de website geplaats. Kies het menu-item BROEDVOGELS, dan GEBIEDEN en dan Cannenburch 2002.

Toentertijd waren de ijsvogel en grote gele kwikstaart twee belangrijke bewoners van het park, de sprengenbeken en de visvijvers. Zouden die er anno 2011 nog zijn, nu het 'herstel-project' uit 2007-2010 is afgerond en we net twee relatief 'strenge' winters achter de rug hebben? Wie heeft nog recente waarnemingen die op broeden duiden?
Cannenburch 2002

Roofvogelwintertelling 2011

15-02-2011 20:38:00
Van 22 tot en met 30 januari 2011 is voor de elfde keer de roofvogelwintertelling gehouden. Geteld wordt het halfopen tot open deel van het buitengebied van Epe en Heerde. Een gebied van Wapenveld tot Vaassen aan toe.
De gegevens zijn nu uitgewerkt en te bekijken in het menu-item ROOFVOGELS hiernaast. De kaart toont ook de gegevens van de (meeste) andere jaren. De foto hiernaast is van Kloosterbos Hulsbergen, een week na de telling. Alle tellers hartelijk dank.
N.B. De kaart is alleen te bekijken als Google Earth op uw pc is genstalleerd.
Geen afbeelding beschikbaar

Voorjaar in aantocht?

13-02-2011 20:03:00
Vandaag de eerste zang gehoord van de Grote lijster op het landgoed Vosbergen bij Heerde. In de Vorchterwaarden vloog een jubelende Wulp rond. Is het voorjaar in aantocht? Ook is een groep van 12 Bergeenden in de Welsummerwaarden neergestreken. Aan het grote aantal Kolganzen zou je het niet opmaken dat de winter voorbij is: er zijn er nog zeker 20.000 tussen Deventer en Wapenveld.
Geen afbeelding beschikbaar

Holenduif gehoord

08-02-2011 09:26:00
Vandaag zingt er een Holenduif tussen de Wildkamp en de Duisterestraat. De eerste van 2011. Het broedseizoen breekt aan. Tijd om een gebied uit te kiezen voor de broedvogeltelling van 2011.
Holenduif gehoord

Reigers!

23-01-2011 20:31:00
Bijna alle Blauwe reigers die tijdens de roofvogelwintertelling worden gezien zijn adulte vogels. Het zijn er maar weinig. De Grote zilverreiger lijkt nog steeds toe te nemen. De eerste tien zijn al binnen van twee telgebieden bij Vaassen en Emst.
Reigers!

Patrijzen !!!

23-01-2011 19:47:00
Vandaag tijdens de roofvogelwintertelling aan de Coperatieweg bij Emst een vlucht Patrijzen gezien. Negen vogels foerageren in grasland, pal tegen een tuin aan. Weinig roofvogels en reigers gezien overigens.
Patrijzen !!!

Nieuwe opmaak

07-01-2011 16:54:00
Na een jaar hard werken is er vandaag een nieuwe opmaak geupload. Met de nieuwe opmaak laden de pagina's een stuk sneller.
Geen afbeelding beschikbaar

Trektellen

05-01-2011 22:16:00
Op zaterdag 9 oktober 2010 is er vogeltrek geteld bij het veer van Wijhe. Hoewel er niet veel vogeltrek was, zijn er toch leuke waarnemingen gedaan. Wat te denken van grote zilverreigers, goudplevieren, een boomleeuwerik, een grote gele kwikstaart, enkele waterpiepers, een ijsvogel ter plaatse en vier schroevende ooievaars. Wat roofvogels betreft kwamen er een paar sperwers, n torenvalk en een buizerd over. En natuurlijk ook nog vele, vele honderden kolganzen. Volgende keer meer vogeltrek?
Trektellen

Winter op de voedertafel

05-12-2010 22:00:00
Door sneeuw en ijs worden de vogels naar de voedertafels getrokken. Bijzondere gasten aan tafel zijn deze dagen boomklever (2), kuifmees en ringmus.

De winter valt precies op het goede moment in. Toevallig net Sinterklaas gevierd en grote hoeveelheden vogelvoer gekregen. Dit kan rechtstreeks naar de tuin. Genoeg voor een paar weken winter. Alle vogels profiteren ervan.
Winter op de voedertafel
Naar boven.