Archief

Kramsvogel sneeuwrush

24-01-2015 21:41:00
In de afgelopen nacht, van 23 op 24 januari 2015, is er na wat ijzel een aantal centimeters sneeuw gevallen. De hele omgeving van Epe en Heerde is egaal wit. Er is ook een gedeeltelijke ijsbedekking. Toevallig vandaag gepland om de jaarlijkse roofvogelwintertelling uit te voeren in de omgeving van Wijnbergen, Vemde, Oene en Zuuk. Zeer opvallend zijn de kramsvogels die de hele ochtend door in zuidwestelijke richting overtrekken. In groepjes van 30-150 vogels tegelijk gaat dit enige uren zo door. In totaal vliegen er waarschijnlijk wel enige duizenden kramsvogels over 'Epe' heen in de loop van de ochtend! Een echte sneeuwrush! Zo'n sneeuwrush was er ook in januari 2010. Aan het einde van de ochtend smelt de meeste sneeuw weg doordat de zon aan kracht wint. Her en der fourageren groepjes Kramsvogels. Bij Wijnbergen een grote groep van wel 350.

Andere leuke waarnemingen onder meer Sijs, Putter, Dodaars, Grote gele kwikstaart en... verspreid vier mannetjes Brilduiker. Zijn dit de lokale broedvogels? Dankzij de sneeuwbedekking tekenden drie Groene spechten zich duidelijk af, één zelfs in de berm van de oprit van de snelweg A50!
Kramsvogel sneeuwrush

Rudi Heideveld PTT 17 jaar

03-01-2015 00:43:00
Al 17 keer geteld! De vogelwerkgroep van de KNNV Epe-Heerde geeft op zondag 21 december 2014 voor het 17e achtereenvolgende jaar haar punt-transecttelling (PTT) van de route Epe-Heerde uitgevoerd. Aansluitend hebben de vogelaars een stamppottenbuffet genuttigd in het restaurant De Brug in Hoorn. Deze telling is vernoemd naar de op 3 januari 2013 overleden Rudi Heideveld, die deze vogeltelling altijd organiseerde.

De punt-transecttelling is een landelijke vogeltelling waarbij volgens een standaardmethode van SOVON op twintig verschillende plaatsen in het landschap (samen één route) steeds gedurende vijf minuten vogels geteld worden. De telling wordt in Nederland op meer dan 400 routes uitgevoerd. De KNNV Epe-Heerde telt al sinds 1998 in de tweede helft van december de route "Epe-Heerde". De telpunten liggen verspreid van Wapenveld tot Vaassen en van Veluwe tot de IJssel. De telling draagt bij aan het inzicht in de ontwikkeling van overwinterende vogels in Nederland.

In de loop van 17 jaar zijn in totaal 108 vogelsoorten waargenomen met ruim 150.000 vogels. Per jaar zijn dit gemiddeld 62 soorten met bijna 9.000 vogels. Dit toont aan dat Epe en Heerde vogelrijk zijn!

De meest talrijke vogelsoorten zijn overwinteraars uit het hoge noorden zoals kolgans, smient en grauwe gans. Andere redelijk algemene soorten zijn kievit, kokmeeuw, spreeuw, meerkoet en houtduif.

Hoogtepunten uit de tellingen van de afgelopen jaren zijn onder meer roodhalsfuut, zeearend, baardman, klapekster, ijsvogel en kruisbek. De opmars van de grote zilverreiger komt ook in de telling tot uiting. Een vogel die tegenwoordig niet meer in onze buurt overwintert is de bonte kraai.
Rudi Heideveld PTT 17 jaar

Trekweg nog in gebruik!

02-11-2014 00:00:00
Vandaag (2 november 2014) is er weer vogeltrek geteld in Gortel bij Epe. Wat zangvogels betreft stelde de trek niet veel voor, althans voor zover de trek zichtbaar is.... Met helder zonnig weer kunnen de vogels hoog vliegen. Top 5:
1. vink: 715
2. spreeuw: 703
3. houtduif: 239
4. kievit: 167
5. grauwe gans: 139

In totaal kwamen er 2.919 vogels over van 35 soorten (nog niet gek). De houtduiven zijn een afspiegeling (<1%) van de sterke trek die zich in het oosten van Nederland afspeelt.

Het eerste uur leverde al vijf sperwers op: een voorbode voor een goede roofvogeltrek!? En inderdaad. Vandaag passeerden 97 buizerds en 55 sperwers de telpost! Deze enorme trek van buizerd was precies drie dagen nadat in Falsterbo op één dag 6.067 buizerds Zweden hebben verlaten. De buizerds vlogen bijna allemaal solitair op eigen kracht tegen de wind in, maar af en toe was er wat thermiek die buizerds in een kolom bij elkaar bracht. In Gortel passeerden vandaag ook nog een smelleken, twee slechtvalken en een blauwe kiekendief.

In 1939 publiceerden W.H. van Dobben en D. Hoos in de uitgave 'Vogeltrek en vinkenbaan' (NJN, Wageningen) een kaartje. Gortel ligt hierop midden in een (gestuwde) trekweg van vogels, onder het toen nog niet ingepolderde IJsselmeer door. Het lijkt er op dat deze trekweg nog steeds functioneert! En hoe!!!
Trekweg nog in gebruik!

Aalscholvers en nog meer!

31-10-2014 22:34:00
Er was vandaag (31 oktober 2014) een zeer sterke vogeltrek boven de heide van de Gortelsche berg in Gortel bij Epe. In verschillende kleine groepjes passeerden in totaal 109 aalscholvers. Geen alledaags beeld voor een heideveld op de Veluwe. Top 5:
1. koperwiek: 2574
2. vink: 1654
3. kramsvogel: 1178
4. spreeuw: 551
5. grauwe gans: 408

De veldleeuwerik kwam met 400 niet verder dan zesde plaats. Opvallend was de influx van kramsvogel, net als overal in Nederland. Die zijn net 1-2 dagen in Nederland! Totaal 7801 vogels van 39 soorten. Niet gek voor deze telpost!

Roofvogels deden het ook goed. Buizerd (48), sperwer (27), bruine kiekendief (3) en maar liefst vier blauwe kiekendieven.
Wordt vervolgd.
Aalscholvers en nog meer!

Sperwer zuidwest 26

26-10-2014 16:34:00
Vandaag (26 oktober 2014) hebben vier vogelaars op de heide in Gortel vogeltrek geteld. Het voorspelde weer kwam uit: een lichte ZZW-wind, kracht 2-3, volledig bewolkt en droog. De bewolking zat hoog, de vogels vaak ook. De zon heeft zich net niet laten zien.

De vogeltrek was redelijk goed, maar iets minder goed dan een week geleden. Top 5:
1. vink 1755
2. spreeuw 782
3. veldleeuwerik 569
4. houtduif 192
5. koperwiek 167

In totaal 33 soorten op trek met 4.172 vogels totaal. Veel verrassingen waren er niet. O.a. 13 boomleeuweriken, 1 appelvink, 55 kneu, 22 rietgors. Het was toch de moeite waard. Er zijn weinig lijsters op trek.

Aan roofvogels 1 torenvalk tamelijk vroeg op pad. Later in de ochtend begonnen de sperwers te vliegen. In totaal 26 merendeels naar het zuidwesten. Er was geen thermiek, toch rond het middaguur in totaal 10 buizerds 'op eigen kracht' de Veluwe over.

Het redelijk goede weer bracht veel mensen op de been, ook vogelfotografen waarvan er twee op zoek waren naar de klapekster. Die liet zich vandaag niet zien.

Volgend weekend tellen we weer verder.
Sperwer zuidwest 26

Vogeltrek Gortel

19-10-2014 00:00:00
Hierbij een kort verslagje van het vogeltrek tellen van vandaag, zondag 19-10-2014, in Gortel.

Hedenochtend (19 oktober 2014) hebben zeven vogelaars zich verzameld op de heide bij de Gortelse berg. Aanwezig waren André, Adrie, Bauke, Frans, Jan, Matthijs en Gert. De eersten van ons waren al om 7:30 uur present! Toen was er ook al trek, hoewel nog niet goed zichtbaar.
Volgens Frans waren er dit keer geen vleermuizen waar te nemen op de batdetector.

Het was mooi helder weer, hoge bewolking, wat zon en temperatuur oplopend vanaf 17 graden.
Zeer warm voor de tijd van het jaar, je verwacht nu nog geen 'wintervogels'.

De sterkste trek werd direct al bereikt in het tweede officiële kwartier van 8:00-8:15 met ruim 600 vogels (2.500 per uur). Dit was het beste kwartier voor de vink, daarna kwamen wat groepjes spreeuwen en daarna een piek veldleeuweriken.
Door de behoorlijk sterke zuidwestenwind vlogen vooral de veldleeuweriken soms erg laag over.
Kort na 9:00 uur was er nog een opleving, vooral met veldleeuweriken, waarna de trek afzwakte.
Tegen 12:00 uur vlogen minder dan 800 vogels per uur over. Nog aardig wat overigens. Na 12:00 uur was het gedaan maar er is doorgeteld tot 14:00 uur, goed voor nog 120 vogels.

In totaal hebben we 5.794 vogels als trekvogel genoteerd, goed voor 38 soorten. De top 10 is:
1. vink: 2764
2. veldleeuwerik; 1145
3. spreeuw: 649
4. graspieper: 339
5. koperwiek: 303
6. kauw: 133
7. kneu: 93
8. grauwe gans: 64
9. houtduif: 57
10. rietgors: 50 (heel aardig)

Andere leuke soorten met lagere aantallen o.a. watersnip (1), boomleeuwerik (10), kruisbek (8), grote bonte specht (2), ringmus (1) en enkele goudvinken en appelvinken. Erg leuk zijn altijd de grote gele kwikstaarten (4), waarvan eenmaal twee tegelijk. 'Topsoort' was een ijsgors. Om deze goed te kunnen horen moest wel even 'stilte worden afgedwongen....'. Het wordt snel rumoerig met veel mensen op de telpost en dan hoor je de vogels niet meer goed. En aan zo'n ijsgors is verder weinig te zien dus die moet wel op geluid vastgesteld worden, wat lukte. Kramsvogels en keep zijn er nauwelijks geteld. Ook andere vinken zoals putter, groenling ook maar enkele. Ook passeerden 'de laatste' witte kwikstaarten (11).

Aan roofvogels was er niet veel, totaal 9 sperwers en zes buizerds. Pas aan het einde van de ochtend was er wat thermiek, het waaide verder nogal. Aan het einde van de ochtend kwam de bewolking opzetten, die er ook nogal dreigend uitzag in de verte. Het is droog gebleven.

Landelijk was er op plaatsen met stuwing aardige vinkentrek, tienduizenden langs de kust en in de polder. Verder was het tamelijk rustig. Onze tellijst van vandaag misstaat niet afgezet tegen die van vele andere trektelposten (www.trektellen.nl). Met name hebben we relatief veel veldleeuweriken
gezien. Je vraagt je dan wel af waar ze vandaan komen...

Aan 'plaatsvogels' verder nog twee raven de gehele dag aanwezig, en in het bos de zwarte specht, in de bosrand een groene specht. Op de heide nog een enkele roodborsttapuit. En jawel, de klapekster present op de vast stek. Verder zagen we nog enkele atalanta's en een reebok.

En het was druk met fietsers, wandelaars en wat paarden (met berijders). Mensen die zich afvragen wat we doen zonder het te vragen, of ze vragen of we wat zeldzaams zien, of we wild spotten of naar ufo's kijken (ja, dus). Mensen die zichzelf introduceren als een vreemde vogel, zelfs mensen die ook iets van vogels weten. Twee kleine meisjes riepen >50 meter verderop tegen hun ouders nog een keertje 'een slang!!, een slang!!!', maar ja, geen tijd: trektellen gaat nu voor.
Vogeltrek Gortel

Roofvogelwintertelling 2014

09-02-2014 17:47:00
De resultaten van de roofvogelwintertelling 2014 zijn bekend. Alle tellers hebben hun bijdrage geleverd aan de inmiddels 14e telling op rij. Op de vogelwerkgroepavond van 19 februari 2014 worden de resultaten gepresenteerd. Zie de agenda voor de aankondiging van deze KNNV-activiteit.
Roofvogelwintertelling 2014

Rudi Heideveld PTT

01-01-2014 21:21:00
Op 15 december 2013 is de jaarlijkse punt-transect-telling gehouden op route 956 Epe-Heerde. Deze telling is dit jaar voor het eerst vernoemd naar het op 3 januari 2013 overleden lid van onze vogelwerkgroep: Rudi Heideveld. De vier routes van elk vijf punten zijn door groepjes vogelaars van de vogelwerkgroep KNNV Epe-Heerde geteld. In totaal zijn 65 soorten vogels geteld met 13.718 vogels. De kolgans was met ruim 9.000 goed vertegenwoordigd, met name door één grote groep aan de Kerkdijk tussen Heerde en Veessen.

De vogelstand vertoont van jaar tot jaar kleine veranderingen. Opvallend goed scoorden t.o.v. eerdere jaren de fuut, grote bonte specht, boomklever en boomkruiper. De canadese gans en brandgans zijn duidelijk in opmars langs de IJssel. Nieuw voor de telling waren zeearend en blauwe kiekendief! Er waren opvallend veel vinkachtigen gezien met name vink, keep en sijs. Ook de invasie van de kruisbek ontgaat ons niet, deze werd op drie telpunten gespot.

Tijdens en na het tellen is het heel gezellig. De bijgaande foto illustreert hoe het er tijdens een vijf-minuten-telling aan toe gaat. Na het tellen was er voor de tellers en andere leden een heerlijk stamppottenbuffet bij restaurant De Brug in Hoorn/Heerde. Foto: A. Hottinga.
Rudi Heideveld PTT

Vogeltrek losgebarsten

19-10-2013 13:54:00
De afgelopen maand was er zo nu en dan al wat vogeltrek te bespeuren, o.a. veel kruisbekken en kolganzen. Afgelopen week werden er in Falsterbo record aantallen houtduiven en buizerds geteld. Hier op de Veluwe is vrijdagavond 18 oktober 2013 de vogeltrek echt losgebarsten! Bij volle maan is het altijd leuk om met een verrekijker of telescoop naar de maan te kijken. De een na de andere vogel vliegt door het beeld heen: kolganzen, grauwe ganzen, kieviten en veel koperwieken en zanglijsters. Ook overdag op zaterdag 19 oktober gaat de landtrek volop door. Bekijk de bijgaande grafiek en de website van www.trektellen.nl maar eens. En morgen vroeg op om zelf vogeltrek te tellen....!!!
Vogeltrek losgebarsten

Roofvogelwintertelling 2013

10-03-2013 18:55:00
De resultaten van de roofvogelwintertelling van januari 2013 zijn bekend. Op de vogelwerkgroepavond van 14 maart 2013 wordt er dieper op ingegaan. Zie de agenda voor tijd en plaats.
Geen afbeelding beschikbaar
Naar boven.