Alle informatie op www.vogelsvandeveluwe.nl is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch databestand of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de makers. Wanneer toestemming is verkregen is overname van gegevens alleen toegestaan met bronvermelding © copyright www.vogelsvandeveluwe.nl.
De samenstellers van www.vogelsvandeveluwe.nl zijn gerechtigd de informatie te herzien zonder enige aankondiging. De samenstellers hebben de bevoegdheid zonder overleg foto-, beeld- of tekstmateriaal per direct te verwijderen.