Overzicht

Zeldzaamheid

Zeldzaamheid gaat over de zeldzaamheid van vogels als broedvogel, uitgedrukt in het aantal broedparen in Nederland voor de periode 1998-2000.

SOVON Vogelonderzoek Nederland organiseerde van 1998 tot en met 2000 het Atlasproject voor Broedvogels. Dankzij de medewerking van zo'n 2600 vogelaars, die tienduizenden uren in het veld doorbrachten, is in deze atlas unieke informatie opgenomen. De verspreiding van 218 soorten wordt uitgebreid beschreven en inzichtelijk via kaartmateriaal, informatie die op deze schaal in geen enkele andere publicatie te vinden is. Van alle soorten broedvogels is het aantal broedparen geschat voor de periode 1998-2000.

De schattingen van de aantallen broedvogels per vogelsoort zijn bewerkt tot het thema zeldzaamheid. Alle soorten en territoria van zeer zeldzame, zeldzame en vrij zeldzame broedvogels zijn in dit thema verwerkt. Het betreft vogelsoorten waarvan het aantal broedparen in Nederland is geschat op minder dan 25.000. De algemene vogelsoorten (met meer dan 25.000 broedparen in Nederland) blijven bij dit thema buiten beschouwing.

Legenda
Zeer zeldzame, zeldzame of vrij zeldzame broedvogel(<25.000 broedparen in Nederland)

Literatuur
Titel: Atlas van de Nederlandse broedvogels.
Auteurs: SOVON Vogelonderzoek Nederland.
Jaar: 2002
Uitgave: SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.