Aantal soorten
Aantal territoria
Holenbroeders
Kwaliteit
Natura 2000
Rode Lijst
Vogelgroepen
Zeldzaamheid