De broedvogelgegevens (soort, aantal territoria en verspreiding) zijn bewerkt tot de volgende thema's die in kaart worden getoond: