Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter O.

Oeverzwaluw (Riparia riparia)

Euring9810
Holenbroedernee
Kwaliteitvrij kritische soort
Natura2000 (broedvogel)broedvogel
Rode lijst-
VogelgroepPioniervogels (300)
Zeldzaamheid25.001-100.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatsteile oevers, zanddepots, water in nabijheid
Geen kaart beschikbaar voor de Oeverzwaluw.