Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter B.

Boomleeuwerik (Lullula arborea)

Euring9740
Holenbroedernee
Kwaliteitvrij kritische soort
Natura2000 (broedvogel)broedvogel
Rode lijst-
VogelgroepGeelgors-groep (702)
Zeldzaamheid5.001-25.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatkale, zandige vegetaties, verspreide boomgroei, bosranden,open bos
Kaart van de Boomleeuwerik.