Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter F.

Fuut (Podiceps cristatus)

Euring90
Holenbroedernee
Kwaliteitweinig kritische soort
Natura2000 (broedvogel)niet-broedvogel
Rode lijst-
VogelgroepWatervogels (100)
Zeldzaamheid5.001-25.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatopen water, vis
Kaart van de Fuut.