Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter K.

Koekoek (Cuculus canorus)

Euring7240
Holenbroedernee
Kwaliteitvrij kritische soort
Natura2000 (broedvogel)-
Rode lijstKwetsbaar (KW)
VogelgroepGrasmus-groep (603)
Zeldzaamheid5.001-25.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatkleine zangvogels
Kaart van de Koekoek.