Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter A.

Aalscholver (Phalacrocorax carbo)

Euring720
Holenbroedernee
Kwaliteitvrij kritische soort
Natura2000 (broedvogel)broedvogel en niet-broedvogel
Rode lijst-
VogelgroepBuidelmees-groep (701)
Zeldzaamheid5.001-25.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatopen water, vis, bomen
Kaart van de Aalscholver.