Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter D.

Dodaars (Tachybaptus ruficollis)

Euring70
Holenbroedernee
Kwaliteitvrij kritische soort
Natura2000 (broedvogel)broedvogel en niet-broedvogel
Rode lijst-
VogelgroepWatervogels (100)
Zeldzaamheid1.001-5.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatondiep open water
Kaart van de Dodaars.