Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter H.

Houtduif (Columba palumbus)

Euring6700
Holenbroedernee
Kwaliteitweinig kritische soort
Natura2000 (broedvogel)-
Rode lijst-
VogelgroepVink-groep (801)
Zeldzaamheid100.001-500.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatopgaand bos, cultuurgrond
Kaart van de Houtduif.