Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter T.

Tureluur (Tringa totanus)

Euring5460
Holenbroedernee
Kwaliteitkritische soort
Natura2000 (broedvogel)niet-broedvogel
Rode lijstGevoelig (GE)
VogelgroepWeidevogels (500)
Zeldzaamheid5.001-25.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatgrazige vegetaties, bij voorkeur zilt
Kaart van de Tureluur.