Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter W.

Wulp (Numenius arquata)

Euring5410
Holenbroedernee
Kwaliteitvrij kritische soort
Natura2000 (broedvogel)niet-broedvogel
Rode lijst-
VogelgroepWeidevogels (500)
Zeldzaamheid5.001-25.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatopen gebied, ruigten, open pioniervegetaties
Kaart van de Wulp.