Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter G.

Grutto (Limosa limosa)

Euring5320
Holenbroedernee
Kwaliteitvrij kritische soort
Natura2000 (broedvogel)niet-broedvogel
Rode lijstGevoelig (GE)
VogelgroepWeidevogels (500)
Zeldzaamheid25.001-100.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatgrazige vegetaties, heide, nat
Kaart van de Grutto.