Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter W.

Watersnip (Gallinago gallinago)

Euring5190
Holenbroedernee
Kwaliteitkritische soort
Natura2000 (broedvogel)broedvogel
Rode lijstBedreigd (BE)
VogelgroepWulp-groep (402)
Zeldzaamheid1.001-5.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatnatte, open pioniervegetaties
Geen kaart beschikbaar voor de Watersnip.