Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter K.

Kievit (Vanellus vanellus)

Euring4930
Holenbroedernee
Kwaliteitweinig kritische soort
Natura2000 (broedvogel)niet-broedvogel
Rode lijst-
VogelgroepWeidevogels (500)
Zeldzaamheid100.001-500.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatopen gebied
Kaart van de Kievit.