Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter K.

Kleine plevier (Charadrius dubius)

Euring4690
Holenbroedernee
Kwaliteitvrij kritische soort
Natura2000 (broedvogel)-
Rode lijst-
VogelgroepPioniervogels (300)
Zeldzaamheid1.001-5.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatzandige pioniervegeties, zandplaten, zoet open water
Kaart van de Kleine plevier.