Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter K.

Kluut (Recurvirostra avosetta)

Euring4560
Holenbroedernee
Kwaliteitvrij kritische soort
Natura2000 (broedvogel)broedvogel en niet-broedvogel
Rode lijst-
VogelgroepPioniervogels (300)
Zeldzaamheid5.001-25.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatopen pioniervegetaties, ondiep open water
Geen kaart beschikbaar voor de Kluut.