Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter S.

Scholekster (Haematopus ostralegus)

Euring4500
Holenbroedernee
Kwaliteitweinig kritische soort
Natura2000 (broedvogel)niet-broedvogel
Rode lijst-
VogelgroepWeidevogels (500)
Zeldzaamheid100.001-500.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatopen gebied
Kaart van de Scholekster.