Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter M.

Meerkoet (Fulica atra)

Euring4290
Holenbroedernee
Kwaliteitweinig kritische soort
Natura2000 (broedvogel)niet-broedvogel
Rode lijst-
VogelgroepWatervogels (100)
Zeldzaamheid100.001-500.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatopen water
Kaart van de Meerkoet.