Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter W.

Waterhoen (Gallinula chloropus)

Euring4240
Holenbroedernee
Kwaliteitweinig kritische soort
Natura2000 (broedvogel)-
Rode lijst-
VogelgroepRietvogels (200)
Zeldzaamheid25.001-100.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatondiep water
Kaart van de Waterhoen.