Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter K.

Kwartelkoning (Crex crex)

Euring4210
Holenbroedernee
Kwaliteitzeer kritische soort
Natura2000 (broedvogel)broedvogel
Rode lijstKwetsbaar (KW)
VogelgroepWeidevogels (500)
Zeldzaamheid251-1.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatpioniervegetaties (akkers), grasland, kruidenrijk
Kaart van de Kwartelkoning.