Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter P.

Porseleinhoen (Porzana porzana)

Euring4080
Holenbroedernee
Kwaliteitkritische soort
Natura2000 (broedvogel)broedvogel
Rode lijstKwetsbaar (KW)
VogelgroepRietvogels (200)
Zeldzaamheid251-1.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatnat rietland, grote zeggenvegetaties, of natte ruigten
Geen kaart beschikbaar voor de Porseleinhoen.