Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter W.

Waterral (Rallus aquaticus)

Euring4070
Holenbroedernee
Kwaliteitvrij kritische soort
Natura2000 (broedvogel)-
Rode lijst-
VogelgroepRietvogels (200)
Zeldzaamheid1.001-5.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatnatte rietruigten, overjarig riet
Kaart van de Waterral.