Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter K.

Kwartel (Coturnix coturnix)

Euring3700
Holenbroedernee
Kwaliteitvrij kritische soort
Natura2000 (broedvogel)-
Rode lijst-
VogelgroepWulp-groep (402)
Zeldzaamheid5.001-25.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatpioniervegetaties (akkers), grasland, kruidenrijk, open
Kaart van de Kwartel.