Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter W.

Wespendief (Pernis apivorus)

Euring2310
Holenbroedernee
Kwaliteitkritische soort
Natura2000 (broedvogel)broedvogel
Rode lijst-
VogelgroepRoofvogels (921)
Zeldzaamheid251-1.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatoud bos, wespen
Geen kaart beschikbaar voor de Wespendief.