Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter B.

Brilduiker (Bucephala clangula)

Euring2180
Holenbroederja
Kwaliteitonbekend
Natura2000 (broedvogel)niet-broedvogel
Rode lijstGevoelig (GE)
VogelgroepWatervogels (100)
Zeldzaamheid1-50 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatnog te specificeren
Geen kaart beschikbaar voor de Brilduiker.