Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter K.

Kuifeend (Aythya fuligula)

Euring2030
Holenbroedernee
Kwaliteitvrij kritische soort
Natura2000 (broedvogel)niet-broedvogel
Rode lijst-
VogelgroepWatervogels (100)
Zeldzaamheid5.001-25.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatopen water
Kaart van de Kuifeend.