Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter R.

Rietgors (Emberiza schoeniclus)

Euring18770
Holenbroedernee
Kwaliteitweinig kritische soort
Natura2000 (broedvogel)-
Rode lijst-
VogelgroepRietgors-groep (601)
Zeldzaamheid25.001-100.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatriet en rietruigten, natte struwelen, struiken
Kaart van de Rietgors.