Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter G.

Geelgors (Emberiza citrinella)

Euring18570
Holenbroedernee
Kwaliteitvrij kritische soort
Natura2000 (broedvogel)-
Rode lijst-
VogelgroepGeelgors-groep (702)
Zeldzaamheid25.001-100.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatbosranden, boomgroepen, kruidenrijke pioniervegetaties
Kaart van de Geelgors.