Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter W.

Wintertaling (Anas crecca)

Euring1840
Holenbroedernee
Kwaliteitweinig kritische soort
Natura2000 (broedvogel)niet-broedvogel
Rode lijstKwetsbaar (KW)
VogelgroepWatervogels (100)
Zeldzaamheid1.001-5.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatondiep open water
Geen kaart beschikbaar voor de Wintertaling.