Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter K.

Krakeend (Mareca strepera)

Euring1820
Holenbroedernee
Kwaliteitvrij kritische soort
Natura2000 (broedvogel)niet-broedvogel
Rode lijst-
VogelgroepWatervogels (100)
Zeldzaamheid5.001-25.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatondiep open water, grasland
Kaart van de Krakeend.