Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter B.

Bergeend (Tadorna tadorna)

Euring1730
Holenbroedernee
Kwaliteitweinig kritische soort
Natura2000 (broedvogel)niet-broedvogel
Rode lijst-
VogelgroepWatervogels (100)
Zeldzaamheid5.001-25.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatopen water, (konijne)holen
Kaart van de Bergeend.