Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter R.

Roodmus (Carpodacus erythrinus)

Euring16790
Holenbroedernee
Kwaliteitkritische soort
Natura2000 (broedvogel)-
Rode lijst-
VogelgroepBuidelmees-groep (701)
Zeldzaamheid1-50 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatbosranden, boomgroepen, natte ruigten, grasland
Geen kaart beschikbaar voor de Roodmus.