Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter B.

Brandgans (Branta leucopsis)

Euring1670
Holenbroedernee
Kwaliteitweinig kritische soort
Natura2000 (broedvogel)niet-broedvogel
Rode lijst-
VogelgroepWatervogels (100)
Zeldzaamheid1.001-5.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatopen water, grasland
Geen kaart beschikbaar voor de Brandgans.