Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter K.

Kneu (Carduelis cannabina)

Euring16600
Holenbroedernee
Kwaliteitvrij kritische soort
Natura2000 (broedvogel)-
Rode lijstGevoelig (GE)
VogelgroepRoodborsttapuit-groep (602)
Zeldzaamheid25.001-100.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatstruwelen, kruidenrijke vegetaties
Kaart van de Kneu.