Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter G.

Grauwe gans (Anser anser)

Euring1610
Holenbroedernee
Kwaliteitvrij kritische soort
Natura2000 (broedvogel)niet-broedvogel
Rode lijst-
VogelgroepWatervogels (100)
Zeldzaamheid5.001-25.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatopen water, rietvegetaties
Kaart van de Grauwe gans.